Vážení kolegové,

     dovoluji si Vám tímto poděkovat za podporu devátého ročníku konference pracovníků masného průmyslu MEATING 2018, který se konal dne 30. října 2018 v Orea Hotelu Voroněž v Brně.

     Představenstvo Českého svazu zpracovatelů masa na svém posledním jednání konstatovalo, že tento ročník školení byl z pohledu organizátora i účastníků úspěšnou akcí, jejíž hlavní náplní byl jednak odborný program tvořený množstvím zajímavých přednášek a workshopů, ale rovněž i slavnostní večer, kde došlo k předání výročních ocenění ČSZM a k vyhlášení výsledků soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2018. Význam slavnostního večera podpořila účast čelních představitelů státní správy pod gesci ministerstva zemědělství a ostatních významných hostů. Souběžně s touto oficiální náplní se v průběhu celého programu školení uskutečnila řada neformálních setkání kolegů a obchodních partnerů z oboru zpracování masa.

Atmosféru konference MEATING 2018 si můžete připomenout prostřednictvím videa, které naleznete pod tímto odkazem a fotografie z průběhu dne jsou umístěny zde a Zachycení slavnostního večera naleznete pod tímto odkazem.

Současně Vám zasíláme odkaz na Vaši presentaci, kterou naleznete pod odkazem partneři.

     Vážení kolegové, věřím, že i nadcházející, již desátý ročník tohoto tradičního setkání, MEATING 2019, podpoříte svým aktivním přístupem. Příští, již 10. ročník, akce MEATING 2019 se bude konat dne 22.10.2019 v hotelu Voroněž, v Brně.

Děkujeme Vám za Vaši aktivní účast, podporu akce a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Karel Pilčík
předseda představenstva
Českého svazu zpracovatelů masa


Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman 
 
Mediální partner   
  
Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny programu.