MEATING

Vážení kolegové,

     dovoluji si Vám tímto poděkovat za podporu desátého ročníku konference pracovníků masného průmyslu MEATING 2019, který se konal dne 22. října 2019 v Orea Hotelu Voroněž v Brně.

     Představenstvo Českého svazu zpracovatelů masa na svém jednání konstatovalo, že 10. ročník konference byl z pohledu organizátora i účastníků úspěšnou akcí, jejíž hlavní náplní byl jednak odborný program tvořený množstvím zajímavých přednášek a workshopů, ale rovněž i slavnostní večer, kde došlo k předání výročních ocenění ČSZM a k vyhlášení výsledků soutěže Řeznicko – uzenářská prodejna roku 2019.

Význam slavnostního večera podpořila účast čelních představitelů státní správy pod gescí ministerstva zemědělství a ostatních významných hostů. Souběžně s touto oficiální náplní se v průběhu celého programu konference uskutečnila řada neformálních setkání kolegů a obchodních partnerů z oboru zpracování masa.

Atmosféru konference MEATING 2019 si můžete připomenout prostřednictvím videa zde a fotografií, které naleznete pod tímto odkazem.

 

     Vážení kolegové, věřím, že i nadcházející, již jedenáctý ročník konference masného průmyslu MEATING 2020, která se bude konat v pondělí 19.10.2020, podpoříte svým aktivním přístupem. Pozvánky na další ročník obdržíte v časovém předstihu a veškeré materiály budou umístěny na www.cszm-meating.cz

 

Děkujeme Vám za Vaši aktivní účast, podporu akce a těšíme se na další spolupráci.

Těším se na Vás!


Karel Pilčík
předseda představenstva
Českého svazu zpracovatelů masa

PŘÍŠTÍ ROČNÍK BUDE v pondělí 19.10.2020 V BRNĚ –  TĚŠÍME SE NA VÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny programu.