MEATING 2021    XI. ročník tradiční konference zpracovatelů masa

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,

je mou milou povinností Vás pozvat na 11. ročník konference masného průmyslu MEATING 2021,
která se bude konat 5.10.2021 (úterý) v Orea Congress Hotel Brno (dříve hotel Voroněž)
a koná se s podporou titulárního partnera společnosti PRIA SYSTEM s.r.o.
Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování masa i aktuální a komplexní přehled dopadů coronavirové epidemie v našem průmyslu. 

Náš MEATING znamená setkání lidí, kteří rozumí masu a kteří chtějí rozšířit své obzory nejen v rámci našeho oboru, ale i navázat nové cenné kontakty.
Tato konference navazuje na úspěšné předchozí ročníky,
kdy specialisté svými prezentacemi a odbornými přednáškami zaujali účastníky
v oblasti obchodu s potravinami, potravinářským marketingem, technologiemi a legislativou. 

Chceme se také ohlédnout za osvětovou a náborovou kampaní „Je to maso“ –projekt na podporu spotřeby masa a masných výrobků,
Bude to maso“ – projekt s náborovou kampaní odborných škol a projekt „Masobraní“ – celostátní svátek masa.
Součástí společenského večera bude slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna 2021.

Proč se zúčastnit meetingu MEATING 2021!

Informace a trendy
Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná v 10,00 hodin.
Jeho součástí budou přednášky „Vliv covidové doby na obor zpracování masa“ a „Očekávané události v souvislosti s evropským závazkem Zelené dohody“.
Bude presentován další vývoj potravinářství v EU se zaměřením na obor zpracování masa (návrhy na omezení produkce a spotřeby masa a masných výrobků),
budoucí podoba Společné zemědělské politiky, příspěvky z oblasti legislativy EU a ČR, poznatky dozorových orgánů.

Navazující odborný program přinese aktuality z oblasti makroekonomiky, trendy ve spotřebě masa a v panelové diskuzi vystoupí klíčoví hráči na trhu masa a masných výrobků.

Inspirace
Odborný program i jeho přestávky poskytnou prostor pro inspirativní debaty, s výměnou názorů a zkušeností mezi účastníky i řečníky. 

Zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, bohatým občerstvením a příležitostí dobře a nerušeně se pobavit společně s kolegy a kamarády.

Ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších profesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářské prodejny roku 2021.

Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2021 vydaří. Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz .

Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že v loňském roce se konference nekonala, o to více se na Vás těším a věřím, že nadcházející,
již jedenáctý ročník konference masného průmyslu MEATING 2021, podpoříte svým aktivním přístupem. 

Těším se na Vás!

Karel Pilčík
předseda představenstva
Českého svazu zpracovatelů masa

Kontaktní údaje:
Český svaz zpracovatelů masa
mobil.: +420 724 258 003
E-mail: sekretariat@cszm.cz
http://www.cszm-meating.cz

 

 

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny programu.
V případě výrazně zhoršené epidemiologické situace si ČSZM vyhrazuje právo na zrušení této akce.