Tisková zpráva 2019

       Datum: 24.10.2019
Místo: Brno
Český svaz zpracovatelů masa Tisková zpráva

 

Jaké jsou příležitosti pro další rozvoj oboru zpracování masa?
Těmto tématům se věnoval již 10.ročník konference pracovníků masného průmyslu, tradičně pořádaný v Brně.

 

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní aktuální informace o legislativě, trendech i nových příležitostech pro rozvoj.  V masném průmyslu se uskutečnilo  již podesáté dne  22. října 2019  v OREA Hotelu Voroněž v Brně pod názvem MEATING. Slovní hříčka, na niž má skutečně právo jen setkání (meeting) specialistů na maso (meat).

Na akci bylo registrováno přes 450 profesionálů z firem i odborných škol z oblasti masného průmyslu. Účastnila se i řada vzácných hostů, například ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SZPI Martin Klanica i náměstek ministra zemědělství Jindřich Fialka, který se také podílel na předávání cen ohodnoceným prodejnám.

Letošní ročník se mimo jiné zaměřil i na nově vychovávanou generaci řezníků a uzenářů.

Jak říká výkonný ředitel Ing. Jan Katina: “Jedním z hlavních poslání ČSZM je přispívat k výchově odborných pracovníků pro obor zpracování masa, zejména učňů a studentů.“

Tento cíl se ČSZM rozhodl částečně naplňovat certifikací odborných škol, které na území České republiky vyučují obor vzdělání Řezník – uzenář na velmi vysoké úrovni, disponují kvalitními pedagogy i zázemím pro odbornou výuku a výcvik, zapojují se do odborných soutěží a své studenty motivují k účasti v odborných praxích a stážích.

Karel Pilčík, předseda představenstva Českého svazu zpracovatelů masa, jenž toto setkání zahajoval, děkuje všem za účast a dovoluje si je pozvat na další ročník, který se bude konat v pondělí 19.října 2020 v Brně.

Podrobnější informace je připravena podat:
Ing. Jitka Vostatková

Sekretariát konference